EĞİTİM VE SEMİNERLER

Çağrılı Konferans ve Seminerler

Uluslararası Kongreler

Bayraktar, F. (2021). Emotion Regulation Skills Tranining in the Treatment of Binge Eating. Presented at 10th International Congress of Cognitive Psychotherapy. May 14, 2021, Rome, Italy.

Bayraktar, F. (2017). Emotion Dysregulation in Binge Eating Disorder: Teaching Adaptive Emotion Regulation Skills in Therapy. Presented at 47th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress, September 14, 2017, Ljubljana, Slovenia.

Bayraktar, F. (2016). Food and Mood: Psychology of Eating and Drinking. Presented in 7th Juiceful Istanbul Summit, May 26 2016, Istanbul, Turkey.

Bayraktar, F. (2014). The Implementation of DBT in the Treatment of Eating Disorders: Comparison of DBT and CBT Group Therapies among Binge Eating Disorder and Bulimia Nervosa Patients. Presented at Eating Disorders International Conference, March 13, 2014, London, UK.

Bayraktar, F. (2014). Treatment of Binge Eating Disorder for Adult Turkish Women: Progress and Challenges. Presented at 8th International Congress of Cognitive Psychotherapy, June 26, 2014, Hong Kong.

Bayraktar, F.(2014). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in the Treatment of Eating. Presented at 8th International Congress of Cognitive Psychotherapy, June 26, 2014, Hong Kong.

Bayraktar, F. (2013). The Application of Dialectical Behavior Therapy to the Treatment of Eating Disorders. Presented at 43th European Association for Behavioral and Cognitive Therapies Congress, September 28, 2013, Marrakech, Morocco.

Bayraktar, F. (2013). The Relation Between Food Addiction and Emotion Regulation: Influences of Emotion Regulation Skills on Eating Attitudes and Food Addiction. Presented at 7th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies Congress, July 24, 2013, Lima, Peru.

Bayraktar, F. (2011). The Impact of a Psychotherapist’s Body on the Treatment of Eating Disorders Patients. Presented at European Eating Disorders Conference, September 16, 2011, Florence, Italy.

Bayraktar, F. (2011). Contributions of Group Therapy to Emotion Regulation and Distress Tolerance Skills in Eating Disorders. Presented at 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, June 4, 2011, Istanbul, Turkey.

Bayraktar, F. (2011). Case Study: The Application of Dialectical Behavioral Therapy to the Treatment of Binge Eating Disorder. Presented at 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, June 3, 2011, Istanbul, Turkey.

ULUSAL

Bayraktar, F. (2021). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Emosyon Regülasyonu Becerilerini Geliştirme Yöntemleri. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunuldu. 23 Ekim 2021, Anlara, Türkiye. 

Bayraktar, F. (2021). Yeme Bozuklukları. Koç Üniversitesi’nde Sunuldu. 22 Nisan 2021. 

Bayraktar, F. (2021). Yeme Bozukluklarının Oluşmasında Travmanın Rolü. II. Türkiye Pedagoji Zirvesi’nde Sunuldu. 9 Nisan 2021. 

Bayraktar, F. (2021). Yeme Bozuklukları. Genç Psikolojik Danışmanlar Topluluğu, 28 Şubat 2021. 

Bayraktar, F. (2021). Kendine Yakınlaşma Yolunda Bir Adım: Stres Yönetimi ve Yeme Davranışı, 23 Şubat 2021. BÜMED Akademi. 

Bayraktar, F. (2021). Yeme Bozuklukları, MEF Üniversitesi, 17 Ocak 2021.

Bayraktar,F.(2020).Multidisipliner Yaklaşımla Yeme Bilimi. Medipol Üniversitesi Semineri’nde Sunuldu,18 Aralık 2020.

Bayraktar,F.(2020).Kendine Yakınlaşma Yolunda Bir Adım:Stres Yönetimi ve Yeme Davranışı.Boğaziçi Üniversitesi Semineri’nde Sunuldu,17 Kasım 2020.

Bayraktar,F.(2020).Kendine Yakınlaşma Yolunda Bir Adım:Stres Yönetimi ve Yeme Davranışı. Boğaziçi Üniversitesi Semineri’nde Sunuldu,19 Mayıs 2020. 

Bayraktar,F.(2020).Yemek Sadece Yemek Midir?.RSD Ruh Sağlığı Öğrencileri Meclisi Seminer’inde Sunuldu,10 Mayıs 2020.

Bayraktar,F.(2020).Reddedilme Korkusu Ve Yemek Davranışı.Misal Atolye Seminer’inde Sunuldu,8 Mayıs 2020. 

Bayraktar,F.(2020).Yeme Bozuklukları. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sunuldu,13 Nisan 2020. 

Bayraktar,F.(2020).Stres ve Yemek. Misal Atolye Seminer’inde Sunuldu,9 Nisan 2020. 

Bayraktar,F.(2020).Stres ve Yeme Bozuklukları.IBN Haldun Üniversitesi Seminer’inde Sunuldu,1 Nisan 2020.

Bayraktar,F.(2020).Yeme Bozuklukların Önlenmesi Ve Etkin Müdahale Yöntemleri.Boğaziçi Üniversitesi Seminer’inde Sunuldu, 2 Mart 2020.

Bayraktar, F. (2019). Beslenme Uzmanları İçin Yeme Bozuklukları Vakalarına Yaklaşım. 8.Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Sunuldu. 15 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2019). İnsanın Kendini Değerli Hissetme Çabası: Kilo ve Beden Şekline Yüklenen Anlam. Boğaziçi Üniversitesi V. Psikolojik Danışma Sempozyumu’nda Sunuldu.25 Mart 2019, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2019). Yeme Bozuklukları Tedavisi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Sunuldu. 6 Mart 2019, İstanbul, Türkiye. 

Bayraktar,F. (2019). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları. Özel Okullar Derneği 21. Rehberlik Sempozyumu’nda Sunuldu. 

Bayraktar, F.(2018). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Tedavisi. Zirve Psikoloji İstanbul’da Sunuldu. 16 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F.(2018). Obezite Tedavisinde Davranışçı Yöntemler. Zirve Psikoloji İstanbul’da Sunuldu. 15 Aralık 2018, İstanbul,Türkiye. 

Bayraktar,F.(2018). Çocuklarda Yeme Bozuklukları. Enka Okulları İstanbul’da Sunuldu. 19 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2018). Yeme Alışkanlıklarını Değiştirmede Psikolojik Yaklaşımlar. Medipol Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde Sunuldu, 14 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F (2018). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi. Türkiye Psikiyatri Derneği 22.TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda Sunuldu, 15 Nisan 2018, Antalya, Türkiye.

Bayraktar, F. (2018). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Emosyon Regülasyon Becerilerinin Uygulanması. Türkiye Psikiyatri Derneği 22.TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda Sunuldu, 11 Nisan 2018, Antalya.

Bayraktar, F. (2018). Yeme Bozuklukları. Boğaziçi Üniversitesi IV. Psikolojik Danışma Sempozyumu’nda Sunuldu, 1 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2017). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme, Kilo ve Beden İmgesi. TED Rönesans Koleji Anne Baba Sempozyumu’nda Sunuldu, 16 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2017). Çocuk ve Ergen Obezitesinde Psikolojik Yaklaşım. VI. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu’nda Sunuldu, 27 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2017). Yeme Bozuklukları, Beden İmgesi Bozuklukları ve Obezite Psikolojisi. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Sunuldu, 21 Mayıs 2017, Ankara, Türkiye

Bayraktar, F. (2017). Kilo Kontrolünde Psikolojik, Duygusal Yeme İle Baş Etme Yöntemleri Ve Motivasyon Arttırma Çalışmaları. Mim85 Kültür Sanat Platformu’nda Sunuldu, 3 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2017). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları. Boğaziçi Üniversitesi III. Psikolojik Danışma Sempozyumu’nda Sunuldu, 2 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Obezite Tedavisinde Davranış Değiştirme Uygulamaları. VII. Ulusal Obezite Kongresi’nde Sunuldu, 8 Aralık 2016, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme, Kilo ve Beden İmgesi Problemleri. VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi III. Ebeveynlik Kongresi’nde Sunuldu, 3 Aralık, 2016, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Yeme Bozuklukları. Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü Semineri’nde Sunuldu, 30 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Bilişsel ve Duygulanım Odaklı Terapinin Yeme Bozuklukları Tedavisinde Uygulanması. Türkiye Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunuldu, 20 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Geliştirilmiş Kognitif Davranışçı Terapi(KDT-E). Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda Sunuldu, 5 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Emosyonel Regülasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda Sunuldu, 5 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Diyet Sürecini Etkileyen Psikolojik Faktörler. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Sunuldu, 15 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.

Bayraktar, F. (2016). Çocuklara Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Kazandırma Yöntemleri. ENKA Okulları Yeme Bozuklukları Semineri’nde Sunuldu, 12 Ocak 2016, Sakarya, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Yeme Bozuklukları Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Koç Üniversitesi Yeme Bozuklukları Semineri’nde Sunuldu, 11 Aralık 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Yeme Bozuklukları. Terakki Vakfı Okulları Yeme Bozuklukları Semineri’nde Sunuldu, 18 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Yeme Bozuklukları. Koç Üniversitesi Yeme Bozuklukları Semineri’nde Sunuldu, 17 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Yeme Bozuklukları Tedavisinde Geliştirilmiş Kognitif Davranışçı Terapi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği IV. Ulusal Kongresi’nde Sunuldu, 7 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Anoreksiya Nervoza ve KDT Yaklaşımları. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği IV. Ulusal Kongresi’nde Sunuldu, 6 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Diyetler Neden Bazen Başarısız: Yeme ve Kilo Yönetimindeki Engeller. IV. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu’nda Sunuldu, 15 Şubat 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2015). Anoreksiya Nervoza’dan Obezite’ye. IV.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu’nda Sunuldu, 12 Şubat 2015, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2014). Herkes Yemek Yemeyi Sever. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Sunuldu, 6 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2014). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tedavisinde Diyalektik Davranışçı Terapinin Etkileri. Türkiye Psikiyatri Derneği 18.Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda Sunuldu, 25 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.

Bayraktar, F. (2014). Yeme Bozuklukları. Hisar Okulları Veli Konferansı’nda Sunuldu, 15 Mart 2014, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2014). Beslenme Danışmanlığında Psikolojik ve Davranışsal Yaklaşım. Denge Saati Beslenme Uzmanları Toplantısı’nda Sunuldu, 2 Mart 2014, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tedavisinde Diyalektik Davranışçı Terapinin Etkileri. Türkiye Psikiyatri Derneği 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunuldu, 25 Eylül 2013, İzmir, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Toplumsal Güzellik Ölçütlerine Uyma İtkisi ve Diyet Psikolojisi. ENKA Psikoloji Sempozyumu’nda Sunuldu, 23 Mart 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Yeme Bozuklukları Tedavisinde KDT. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği III. Ulusal Kongresi’nde Sunuldu, 15 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Bilişsel Davranışçı Terapinin Yeme Bozuklukları Tedavisinde Uygulanması ve Kültürel Farklılıkların Uygulama Sırasındaki Etkileri: Olası Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’nde Sunuldu, 20 Eylül 2013, İzmir, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Yeme ve Beden İmgesi Problemleri. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi’nde Sunuldu, 15 Eylül 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Yeme Bozuklukları. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Sunuldu, 22 Nisan 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2013). Ergenlik Dönemi Yeme Davranışları ve Beden İmgesi. Terakki Vakfı Okulları’nda Sunuldu 20 Mart 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F.(2013). Kadınlar Kendisi İçin Ne İster. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Semineri’nde Sunuldu, 8 Mart 2013, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2012). Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları ve Beden İmgesi Problemleri. VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi I. Ebeveynlik Kongresi’nde Sunuldu, 18 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2012). Kadın ve Çocuklara Yönelik Sağlıklı Yeme Davranışını Geliştirme. Caddebostan Kültür Merkezi Semineri’nde Sunuldu, 31 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye.-Bayraktar,F.(2012). 

Bayraktar, F. (2011). Yemek Ya Da Yememek. Kozyatağı Kültür Merkezi Semineri’nde Sunuldu, 10 Aralık 2011, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2011). Çocuklarda ve Ergenler Yeme Bozuklukları ve Kilo Problemleri. MEF Okulları Semineri’nde Sunuldu, 15 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.

Bayraktar, F. (2011). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapilerinin Uygulanması. 6.Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi’nde Sunuldu, 11 Eylül 2011, Girne, Kıbrıs.

Bayraktar, F. (2008). Stres Yönetimi. Sakarya Üniversitesi’nde Sunuldu. 2008, Sakarya. 

Bayraktar, F. (2008). Stres Yönetimi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Eylül 2008, İstanbul, Türkiye.